1 nauka jazdy Kudowa Zdrój 12 szkoła jazdy Kudowa Zdrój 2
Ośrodek Szkolenia Kierowców PUK
zadzwoń i przekonaj się ...ponad 30 lat doświadczenia...
1 nauka jazdy Kudowa Zdrój 1

 Witamy na stronie Ośrodka Szkolenia Kierowców    Nauka Jazdy Puk Szkoła-Jazdy-Kudowa jazdy-doszkalające-kudowa
 

         SZKOŁA JAZDY PUK  Facebook Nauka Jazdy " PUK " NAUKA JAZDY PUK KUDOWA ZDRÓJ PIETRUCHA MAGDALENA SZKOŁA JAZDY PUK MAGDALENA PIETRUCHA

!!! NOWE TESTY 2013 DO POBRANIA ORAZ TESTY-ONLINE  NIŻEJ NA STRONIE  !!!
!!! Jak po 19.01.2013 zapisać się na Kurs Nauki Jazdy - opis niżej
!!!
!!! Terminy Kursów 2013 niżej na stronie !!!

ROZPOCZĘCIE NOWEGO KURSU W PIĄTEK 25.04.2014 g.16-00
MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SIĘ NA TEN KURS DNIA-
26.04.2014* (tel) i 28.04.2014 na godz. 16-00.

oferujemy podręczniki i płyty z najnowszą bazą pytań

odtajnioną przez firmę PWPW która dostarcza pytania do wszystkich ośrodków WORD w Polsce, skuteczność i pokrycie 74%

 

UL.SZKOLNA 8  ;SZKOŁA "DWÓJKA" SALA NR.24
zapisy-biuro ośrodka ul:Kościelna2/4 ,
zgłoszenia przyjmujemy te
ż telefonicznie,
ISTNIEJE JESZCZE MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SIĘ NA KURS 
więcej info pod nr.tel.

505 890 504 


 

 PLAC MANEWROWY I SALA WYKŁADOWA ul.Łąkowa 12
Szkoła Jazdy Kudowa-Zdrój    sala wykładowa nauka jazdy puk kudowa zdrój
sala-wykladowa szkoła-jazdy-puk  Antoni Puk Instruktor prawa jazdy nauka jazdy puk kudowa-zdrój  OSK-PUK kudowa Zdrój jazdy doszkalające


SALA WYKŁADOWA ul.Szkolna 8

nauka jazdy PUK kudowa    wykłady nauka jazdy kudowa zdrój
 
 Marzysz o zdobyciu prawka? Chciałbyś uwolnić się od zawodnych i powolnych autobusów?
Zainwestuj w siebie! Zapisz się na kurs prawa jazdy, skorzystaj z sezonowych promocji i ćwicz
z najlepszymi!

 

Profesjonalne Szkolenie z Pierwszej Pomocy prowadzone przez wykfalifikowanego Starszego Ratownika

  ośrodek-szkolenia-kierowców-pietrucha-puk  nauka-jazdy-kudowa-zdrój-puk-pietrucha-norbert
Szkolimy w oparciu o normy i ustawę po zmianach 19 stycznia 2013 zgodnie z systemem SPS

nauka-jazdy-puk-2013-kudowa-zdrój

Jak po 19.01.2013
zapisać się
na kurs Nauki Jazdy


 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz., U z 2012 r. poz, 1005)

Osoba ubiegająca się o uprawnienia po raz pierwszy do kierowania pojazdami
musi złożyć właściwemu Staroście wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty:

1) wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
(orzeczenie wydaje lekarz uprawniony do badań kierowców
Dr. Jerzy Szudziński w Kudowie-Zdrój ul. Turystyczna 32, tel.74/8661 193, lub w "ESKULAP" ul:Słoneczna 13, 57-350, Kudowa-Zdrój lub inny uprawniony Lekarz)
(i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane)
3) wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy
i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
(osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;)
4) zgodę, rodziców lub opiekunów, – jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat; - można 
pobrać lub wydrukować TUTAJ

Na podstawie ww. dokumentów Starosta generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.
Profil kandydata na kierowcę Starosta wydający prawo jazdy lub pozwolenie udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy, po podaniu przez te osobę numeru tj. unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.

Starosta po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów oraz danych ujętych w ewidencji kierowców
(np. czy dana osoba nie figuruje, jako osoba mająca zakaz prowadzenia pojazdów):
1) wprowadza dane do systemu teleinformatycznego;
2) generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę;
3) umieszcza akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji osób, którym wygenerowano profil kandydata na kierowcę.

Uwaga:
W wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku starosta wydaje decyzje o odmowie wydania prawa jazdy lub pozwolenia.

Wygenerowany przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie profil kandydata na kierowcę zawiera:
1) identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju, zwany dalej „kodem terytorialnym”;
2) datę wygenerowania profilu;
3) unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę;
4) imię i nazwisko;
5) fotografię;
6) numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
7) obywatelstwo;
8) adres zamieszkania, w tym:
a) ulicę, numer budynku, numer lokalu,
b) miejscowość,
c) kod pocztowy;
9) telefon, adres e-mail – o ile został podany we wniosku;
10) numer, datę wydania prawa jazdy oraz kategorie prawa jazdy – o ile osoba posiada;
11) numer i datę wydania pozwolenia – o ile osoba posiada;
12) numer, datę wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, termin następnego badania, wynikające z niego ograniczenia oraz zakres kategorii prawa jazdy, którego dotyczy;
13) numer, datę wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, termin następnego badania, wynikające z niego ograniczenia oraz zakres kategorii prawa jazdy, którego dotyczy – o ile jest wymagane;
14) wskazanie, czy wniosek dotyczy:
a) wydania prawa jazdy lub pozwolenia,
b) przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,
c) wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,
d) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy;
15) informacje o okresie i zakresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych;
16) informacje o okresie i zakresie obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy.

Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę, przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy.

Dopiero z w/w dokumentem można będzie zapisać się na kurs prawa jazdy w wybranej przez siebie Szkole Nauki Jazdy.
(nie ukrywam, że będzie nam bardzo miło jeśli wybierzecie Państwo naszą Szkołę Jazdy - zrobimy wszystko, żeby każdy, kto u nas rozpocznie naukę był zadowolony i pięknie się nauczył)

Szkoła Nauki Jazdy po podaniu unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL pobiera w systemie teleinformatycznym dane i informacje zawarte w profilu kandydata na kierowcę.

Podsumowując zmiany przepisów dotyczących nowych kierowców, którzy ubiegają się o uprawnienia do kierowani a pojazdami należy podkreślić, że wprowadzane przepisy zmieniają zasadniczo proces uzyskiwania uprawnień.

Osoba, która chce uzyskać nowe uprawnienia musi najpierw złożyć wymagane dokumenty do Starosty,
(do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym)
w Kłodzku ul. Okrzei 1

Starosta je weryfikuje - a po pozytywnej weryfikacji wydaje unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę tzw. PKK.
Następnie z wydanym dokumentem, można udać się do wybranego przez siebie Ośrodka Nauki Jazdy i zapisać się na kurs.
Ośrodek na podstawie unikalnego numeru oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL pobiera dane i informacje zawarte w profilu kandydata na kierowcę ( PKK) i może rozpocząć kurs nauki jazdy.

!!!WAŻNE!!!:
Po rozpoczęciu kursu najpóźniej następnego dnia Szkoła Jazdy musi podać Staroście listę Kursantów oraz plan zajęć więc trzeba zapisywać się w konkretnie podanym terminie ponieważ nie ma możliwości dopisywania nowych Kursantów do trwającego już kursu.

FILM UKAZUJĄCY NOWY EGZAMIN TEORETYCZNY

film instruktażowy egzamin teoria 2013 nauka jazdy puk kudowa zdrój

Prawo jazdy B - Terminy rozpoczęcia kursu:


W związku z nowymi przepisami zapisy na kurs odbywają się z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

1) Dni rozpoczęcia kursów w naszym terminarzu są aktualne. 
2) Przed każdym kursem jest organizowane spotkanie organizacyjne o godz. 17.00 przy ul. Łąkowej 12. 
3) Daty spotkań organizacyjnych przedstawione są w terminarzu kursów powyżej. 
4)Uczestnictwo w spotkaniach organizacyjnych jest obowiązkowe (osoby które nie mogą brać udziału w spotkaniu prosimy o kontakt z       biurem 505 890 504). 
5) Ośrodek Szkolenia Kierowców "PUK" może wykonać za Państwa większość formalności, które pojawiły się w skutek wprowadzenia nowej                 ustawy! związane z uzyskaniem Profilu Kandydata na Kierowcę lub można się udać osobiście celem uzyskania Profilu PKK do Starostwa w                 Kłodzku (info krok-po-kroku wyżej na stronie)

   W przypadku załatwiania Profilu za naszym pośrednictwem prosimy na dzień rozpoczęcia zajęć organizacyjnych dostarczyć

a) uzupełnione upoważnienie (będzie ono również dostępne na zajęciach) ( Wzór upoważnienia - Pobierz!)
b) 1 wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazująca głowę w pozycji lewego           półprofilu i z widocznym lewym uchem; zachowane musi być równomierne oświetlenie twarzy)
c) wypełniony wniosek do Urzędu Miejskiego (będzie również dostępny na zajęciach)   pobierz strona 1| pobierz strona 2 )

   W przypadku załatwiania formalności samemu dostarczyć PKK-zdobyty w Starostwie.

Na spotkaniu będą mogli Państwo:
1) otrzymać materiały szkoleniowe ( książka która umożliwia odbycie przez kursantów pełnego szkolenia teoretycznego  w ramach             kursu (368 stron) po wejściu ustawy 19.01.2013 

2) DVD Testy KAT.B 2013 a na niej: 
- aktualna baza pytań 2013
- zawiera działy EGZAMIN oraz NAUKA
- aktualizacja przez 3 miesiace

3) otrzymać wszelkie informacje dotyczące nowych zasad oraz toku szkolenia

Kurs Prawa jazdy 

obejmuje 30 godzin teorii (godziny lekcyjne po 45 min.) oraz 30 godzin praktyki (godziny zegarowe po 60 min). Wszystkie jazdy odbywają się na Fiacie Panda i są umawiane indywidualnie według potrzeb kursanta (już od 8:00 do 22:00).

Zajęcia teoretyczne odbywają się w wyznaczonych dniach


nauka-Jazdy-kudowa-zdrój-puk

Serdecznie zapraszam na kolejny kurs prawa jazdy kat B. Cena kursu obejmuje (podręczniki,płyty CD itp., 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin jazdy-(ponad 20 godzin w Kłodzku na trasach egzaminacyjnych).
Zapewniamy terminy zajęć ustalone z kursantem, dowozimy i odwozimy kursantów, jazdy w każdy dzień tygodnia, również soboty i niedziele.
Wszystkie osoby zainteresowane proszę o kontakt - tel 505 890 504 lub naukajazdypuk@hotmail.com
a także zapraszam na stronę internetową

Satysfakcja naszych klientów jest dla nas najważniejsza, dlatego szkolenie dopasowujemy do indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego kursanta.

NASI INSTRUKTORZY :
to prawdziwi fachowcy w swojej dziedzinie, posiadają wieloletnie doświadczenie
posiadają licencje instruktora techniki jazdy
cechuje ich wysoka kultura osobista i niespotykana cierpliwość

NASZ OŚRODEK SZKOLENIOWY :
samochód Fiat Panda wersja egzaminacyjna taki jak na egzaminie państwowym w WORD
sala wykładowa, doskonale multimedialnie wyposażona, położona w centrum miasta 

KTO MOŻE ROZPOCZĄĆ KURS :
Na kurs można się zapisać mając ukończone 18 lat oraz  3 miesiące przed ukończeniem 18-ego roku życia
( wymagana zgoda rodziców lub opiekuna , można ją pobrać TUTAJ )
Wymagane jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdu
Orzeczenie wydaje lekarz uprawniony do badania kierowców Dr.Jerzy Szudziński w Kudowie-Zdrój
ul.Turystyczna 32, tel.74/8661 193-gabinet prywatny
"ESKULAP" ul.Słoneczna 13, tel.74/8661 614-przychodnia

Gwarantujemy wysoką zdawalność egzaminów państwowych za 1-szym podejściem

Nie jesteś sam. W czasie trwania kursu, zawsze możesz liczyć na pomoc pracownika biura obsługi
Masz również możliwość płatności za kurs w dogodnych, nieoprocentowanych ratach

REALIZACJA CZĘŚCI TEORETYCZNEJ :

możliwość uczęszczania na teorię bez ograniczeń 
egzamin wewnętrzny (testy) w cenie kursu
szkolenie z I-szej pomocy prowadzone przez ratownika medycznego
Zajęcia teoretyczne prowadzimy wg. Systemu Profesjonalnego Szkolenia (SPS) opracowanego przez kierowca.pl

Zajęcia teoretyczne prowadzone w oparciu o nowe zasady egzaminowania (po 19.01.2013r.)

REALIZACJA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ :

30 godzin całkowicie bezstresowych jazd - kat. B 
auto identyczne jak w WORD na egzaminie
godziny jazdy od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7 - 22
godziny jazd dopasowujemy indywidualnie i elestycznie do potrzeb każdego kursanta
egzamin wewnętrzny praktyczny w cenie kursu
Gwarantujemy miłe i cierpliwe zachowanie instruktorów podczas jazd
 Do pobrania KARTA PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ

CENA KURSU :
Cena kursu nie może być wygórowana aby nie nastąpiło normalne pospolite zdzierstwo - nikt nie ma za dużo pieniędzy, czasy są coraz trudniejsze więc cenę kursu należy tak ustawić aby Szkoła Jazdy mogła należycie funkcjonować i prowadzić szkolenie na wysokim poziomie, ale żeby Ludzie nie byli wykorzystywani.
Jednak cena kursu nie może być zbyt niska aby nie pogorszyć jakości szkolenia a co za tym idzie nie zwiększać kosztów egzaminu. No bo jeśli szkolenie jest na niższym poziomie to do egzaminu trzeba podchodzić więcej razy a co za tym idzie wydać zdecydowanie więcej pieniędzy na poprawki.
Ktoś mądry powiedział:

"żeby robić Prawo Jazdy w taniej Szkole to trzeba mieć dużo pieniędzy"

Czy to jest prawda oceńcie Państwo sami, jednak przed podjęciem decyzji o wyborze Szkoły, która ma Was nauczyć sztuki kierowania zwracajcie uwagę przede wszystkim na ofertę danej Szkoły a także przeczytajcie TEN  artykuł, miłej lektury .


szczegóły na wykładach
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ ?

Wyślij SMS o treści KURS oraz IMIĘ i NAZWISKO na nr 505 890 504
Oddzwonimy do Ciebie i przekażemy wyczerpujące informacje na temat kursu nauki jazdy.


 Nie zdałeś kilka razy w innym ośrodku? Uważasz że twój instruktor nie szkoli Cię dość dobrze? Przejdź do nas zapewnimy Ci profesjonalne szkolenie potwierdzone wysoką zdawalnością oraz fachową kadrą instruktorów!!! Możliwość dobrania 5-ciu dodatkowych jazd z profesjonalnym instruktorem, który wychwyci i udoskonali twoje błędy   popełniane podczas egzaminu tak abyś ich nie popełnił kolejnym i zarazem ostatnim razem podchodząc do egzaminu !!!  więcej info na www.naukajazdypuk.pl oraz pod numerem telefonu
505 890 504 od 8-00 do 20-00. 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej nowej strony. Jako nowczesna firma
z wieloletnim doświadczeniem, chcemy dać Państwu możliwość pozostania w kontakcie z nami i z naszą ofertą.
Nowy system zarządzania treścią pozwoli na regularne aktualizacje naszego serwisu.
Szkolimy kandydatów na kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii B.
Nasz ośrodek cieszy się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie szkolenia ,
wysoką zdawalnością.Fachowość kadry, nowoczesność i skuteczność stosowanych rozwiązań
umożliwia nam sprostanie wymaganiom stawianym przez kursantów.
  Zdobycie prawa jazdy to doskonała inwestycja. Powierzając ją Nam, bezpiecznie inwestujesz
swój czas jak i pieniądze. Priorytetem naszych działań jest uzyskanie przez kursanta uprawnień,
oraz kształtowanie umiejętności przyszłych kierowców w dziedzinie ruchu drogowego,
techniki bezpiecznej i ekonomicznej jazdy, jak również kultury w zachowaniu się na drodze.


AKTUALNOŚCI

 

Sejm znowelizował ustawę o kierujących pojazdami, posłowie uznali, że należy przesunąć termin wejścia w życie niektórych zapisów z 19 stycznia tego roku na  styczeń 2016 roku.

 Zmiany dotyczą takich zapisów jak:

 • kurs dokształcający po uzyskaniu prawa jazdy

 • oznakowana pojazdu w okresie próbnym

  Od 19 stycznia 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami wprowadzając między innymi następujące zmiany:

 • nowe kategorie praw jazdy

 • nowy wzór prawa jazdy

 • nowy system egzaminów

 • elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

 

Nie wszystkie planowane nowości zostaną zrealizowane po 19 stycznia 2013 roku..

Uchwalona nowela dotyczy przepisów, których stosowanie jest związane z danymi gromadzonymi w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), te regulacje prawne mają wejść w życie dopiero od 4 stycznia 2016 roku.

 • Chodzi o obowiązkowe odbycie pomiędzy 4 i 8 miesiącem od uzyskania prawa jazdy kursu dokształcającego.

 • Obowiązek kierowania w okresie próbnym (przez pierwsze 8 miesięcy) wyłącznie samochodem oznakowanym okrągłą nalepką z zielonym symbolem liścia klonowego.

 • Odbycia kursu reedukacyjnego dla osób, które w okresie próbnym popełniły dwa wykroczenia.

 • Przesunięty w czasie ma być zapis, według którego kierowca traci prawo jazdy, jeżeli w okresie próbnym popełni trzy wykroczenia lub przestępstwo w ruchu drogowym.

 

W uzasadnieniu do projektu noweli czytamy, „najistotniejszym argumentem przemawiającym za przesunięciem terminu wejścia w życie niektórych przepisów, jest fakt, iż wdrożenie zmian w systemie informatycznym CEPiK i dalsze jego funkcjonowanie w oparciu o dotychczasowe rozwiązania techniczne wiąże się z wysokim kosztem”.

 

MSW podjęło decyzję o modernizacji systemów PESEL i CEPiK, w ten sposób koszty utrzymania systemu mogą obniżyć się nawet do 30 procent.

 

 

opracował D.Gil PFSSK

nauka jazdy kudowa zdrój puk

!!! ZMIANY W PRZEPISACH 2013 !!!

Od 2012 roku inaczej będą traktowani młodzi kierujący

Zostaną oni objęci dwuletnim okresem próbnym. Jeśli w tym czasie popełnią dwa wykroczenia trafią na kurs reedukacyjny, a okres próbny zostanie wydłużony o dwa lata. Trzecie wykroczenie oznacza utratę prawa jazdy.

W okresie próbnym kierowca jest obowiązany:

1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:

a) kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

2) przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy;

3) kierować wyłącznie pojazdem oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.

W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabrania się:

1) przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym i 80 km/h poza obszarem zabudowanym;

2) kierowania pojazdem nieoznakowanym nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego;

3) podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;

4) osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.

W przypadku motocykli:

uprawnienia do ich prowadzenia można będzie uzyskać dopiero po skończeniu 24 lat.

Rok 2012 będzie ostatnim

w którym udostępniane będą pytania  testowe oraz odpowiedzi obowiązujące na egzaminach teoretycznych na wszystkie kategorie prawa jazdy.

!!! ZMIANY PRAWO JAZDY 2012 INTERIA       Zmiany prawo jazdy 2012 !!!
PORTAL KURSANTA

Istnieje prawna możliwość przejścia z innych ośrodków szkolenia
NOWE NIŻSZE CENY WIĘCEJ INFO POD NR.TEL 505 890 504
 
Szkoła nauki jazdy Kudowa Zdrój oceń nas
  Klikając w link 
Oceń nas, pracę naszych instruktorów i szkolenie.

OGŁOSZENIE

Mitsubishi Outlander II 2007 Kudowa ZdrójSzkoła Jazdy PUK Kudowa-Zdrójautotechnik sklep motoryzacyjny auto części kudowa-zdrój
SPRZEDAM OPEL INSIGNIA SPORT TOURER 2009 2,0 TDCI 160 PS
WIĘCEJ INFO KLIKAJĄC NA FOTO SERWIS ALLEGRO.PL
www.projektkudowa.plnauka jazdy puk kudowa zdrój pietrucha 

Kontakt
Tel.  505 890 504 
 - 
Kierownik Ośrodka "PUK" Pietrucha Norbert     

                                                              Tel. 603 597 906  - instruktor i wykładowca p. Antoni Puk
                                       
Tel. 785 300 920  - instruktor  p. Magdalena Pietrucha
                                 

  Siedziba OSK "PUK" 
 ul.Kościelna 2   57-350 Kudowa Zdrój  woj.dolnosląskie
TEL/FAX +48/74 8 664 301

 Wykłady prowadzimy
OSiR Kudowa-Zdrój,Łąkowa 12, budynek obok głównego, w ustalone dni o godz.17-00

Na wykłady zapraszamy w ustalone dni  do OSiR ul.Łąkowa 12 Kudowa-Zdrój na  godzinę 17 .
Cały czas istnieje możliwość zapisania się na trwający kurs  info pod nr.tel.
 505 890 504 

nauka jazdy kudowa zdrój puk osk

Zmiany w przepisach od 2013 roku

Prawo jazdy - zmiany od 2013 r.

Jakie zmiany czekają na nas od nowego roku w prawie drogowym?

Od  2013 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące prawa jazdy. Wprowadzone zostaną zmiany w dotychczasowych egzaminach oraz obostrzenia dotyczące na przykład punktów karnych, ale nie tylko.

Jak będzie wyglądało zdobycie prawa jazdy?

W samym procesie kształcenia zmieniły się wymagania stawiane ośrodkom szkolenia, które pozwolą na utrzymanie właściwego poziomu szkoleń, posiadają biuro, salę wykładową  , akredytację kuratora oświaty oraz doświadczonych instruktorów. Jako jeden z nielicznych ośrodków w regionie spełniamy te wymagania.

Czy egzaminy będą trudniejsze?

Będzie trudniej i na pewno spadnie zdawalność. Co do zmian w samym egzaminie teoretycznym, to każdemu pytaniu będzie przypisany ograniczony czas na odpowiedź i nie będzie można wrócić do poprzednich pytań, aby poprawić ewentualne błędy. Egzamin będzie zawierał symulacje zdarzeń drogowych, sprawdzające reakcję zdającego na nagłe zmiany na drodze. Egzaminowany będzie odpowiadał na 32 pytania jednokrotnego wyboru. Już posiadamy takie przykładowe pytania według nowych zasad.

Czy zdobyte uprawnienia będą się czymś różniły od aktualnych?

Dla młodych kierowców kat. B zostanie wprowadzony od stycznia 2013 r. dwuletni okres próbny, w trakcie którego po dwóch wykroczeniach będzie się odbywało kurs reedukacyjny i badania psychologiczne a po trzech zabierane zostanie prawo jazdy. Przez 8 miesięcy okresu próbnego będzie się jeździło z zielonym klonowym listkiem na szybie oraz nie będzie można przekraczać prędkości 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h poza terenem zabudowanym i 100 km/h na autostradach i drogach ekspresowych.

Co z kategoriami prawa jazdy?

Co do samych kategorii, to nowe pojawią się od 2013 roku. Zostanie podwyższony wiek umożliwiający posiadanie prawa jazdy kat. A z 18 do 24 lat a dla motocyklistów, którzy nie posiadają odpowiedniego wieku wprowadzono nową kategorię A2 na motocykle, których moc nie przekracza 50 KM (od 18 lat). Z kolei zamiast karty motorowerowej będzie prawo jazdy kat. AM uprawniające do prowadzenia motorowerów i lekkich pojazdów 4-kołowych (od 14 lat). Aby prowadzić większe quady, trzeba będzie mieć ukończone 16 lat. Dodatkowo nowo wydane prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E będą ważne 15 lat, a pozostałe 5 lat.

nauka jazdy kudowa zdrój puk osk-puk

OPCJA 1 - POBIERZ NOWE TESTY 2013 kat. B     [67.3 MB] 

NOWE TESTY 2013 SZKOŁA JAZDY PUK KUDOWA ZDRÓJ                   NOWE TESTY KATEGORIA B 2013

   OPCJA 1                                              OPCJA 2 

OPCJA 2- POBIERZ NOWE TESTY 2013 kat. B [55,3 MB ]

TESTY ONLINE

TESTY ONLINE KATEGORIA B NAUKA JAZDY PUK


nauka jazdy kudowa zdrój puk-kudowa

testy-na-prawo-jazdy.com.pl Szkoły jazdy, prawo jazdy - Polskie Szkoły Jazdy nauka jazdy kudowa zdrój pietrucha msp.money.pl/firmy/dane_firmy,osrodek;szkolenia;kierowcow;puk,1594784.html  super prawo jazdy

Kochaj Życie Szkoła Jazdy Kudowa    Zatrzymaj się i żyj Nauka Jazdy Kudowa Zdrój    Prędkość Zabija Szkoła Jazdy PUK   www.projektkudowa.pl

                                                             

 
 

  !!! SPRZEDAM!!! całe pierwsze piętro Budynek ma 10m^na10m^ 

pow.uż.89m^,(schody+garderoba 11m^)4 pokoje,salon+kuchnia+wc/łazienka osobno
własne CO,balkon,piwnica,okna PVC,mieszkanie ciepłe i jak na lokalizację
ciche dzięki oknom PVC,wejście z tyłu budynku od podwórka
Cena !!! OKAZYJNA !!! WIĘCEJ INFO POD NR.TEL.605 084 333 lub 505 890 504
lub email. pkr-dobruska@hotmail.com 
więcej foto mogę wysłać na email & info klikając na foto
 


  OKNA-KUDOWA  Andrzej Szczepański Usługi Kominiarskie-Kudowa Zdrój kominiarz-kudowa  Autotechnik Kudowa-Zdrój auto części sklep motoryzacujny autotech   


     
    


© 2010 www.naukajazdypuk.pl  All Right Reserved. Copyright by djpeper-Pkrdobruska 
ostatnia aktualizacja 01.11.2013 godz.23-00
nauka jazdy kudowa zdrój puk-pietrucha-norbert


 
naukajazdypuk@hotmail.com